Ocena ryzyka zawodowego: czym jest i kiedy należy ją wykonywać?

Ocena ryzyka zawodowego: czym jest i kiedy należy ją wykonywać?

​Ocena ryzyka zawodowego to jeden z najważniejszych elementów BHP. Czym jest ryzyko zawodowe i jak je oceniać? Tego dowiesz się z naszego poradnika. Podpowiemy tez, kiedy wykonywać i aktualizować ocenę ryzyka zawodowego.

Czym jest ryzyko zawodowe? Zacznijmy od samego słowa „ryzyko”. Najprostsza definicja mówi, że jest to prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych zdarzeń. Przekładając to na język potoczny, ocena ryzyka to ustalenie „co może pójść nie tak i jak bardzo prawdopodobne jest, że tak się zdarzy”. Ocena ryzyka zawodowego polega na sprawdzeniu, co na danym stanowisku pracy jest zagrażające dla pracownika i jaką krzywdę może mu wyrządzić.

Po co wykonywana jest ocena ryzyka zawodowego?

Celem oceny ryzyka zawodowego nie jest oczywiście samo ustalenie, jakie zagrożenia czyhają na pracownika na danym stanowisku. Rzecz jasna nie poprzestajemy na tym. Na bazie tej oceny wdrażane są następnie procedury i środki zaradcze, których celem jest całkowite wyeliminowanie danego ryzyka, a przynajmniej maksymalne jego ograniczenie. Ocena jest wiec nam potrzeba do tego, by uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym. Chodzi tu nie tylko o dobrostan samego pracownika, choć oczywiście jest on na pierwszym miejscu. Warto jednak przy tym pamiętać, że choroby zawodowe i wypadki w miejscu pracy znacząco obciążają przedsiębiorstwo na przykład przestojami wynikającymi z nieobecności chorego pracownika czy zwiększonymi kosztami składek ubezpieczeniowych. W skrajnych przypadkach mogą to być nawet koszty sądu i konieczność wypłaty odszkodowania.

Kiedy wykonać ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego musi być wykonana dla każdego stanowiska pracy. Jest to element obowiązkowy BHP. Naturalnie po raz pierwszy taką ocenę wykonuje się, gdy dane stanowisko jest tworzone. Nie możemy jednak na tym poprzestać. Ocena ryzyka zawodowego powinna być regularnie aktualizowana. Kiedy musimy ponownie zweryfikować czynniki zagrażające pracownikowi? Na pewno w każdej sytuacji, gdy na miejscu pracy zachodzą istotne zmiany na przykład w zakresie wyposażenia czy stosowanych maszyn oraz technologii. Zmiany mogą dotyczyć też na przykład wprowadzenia nowych środków ochrony indywidualnej, a także środków ochrony zbiorowej – czynniki te znacząco wpływają na poziom bezpieczeństwa pracownika.

Wskazaniem do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego jest też przeniesienia stanowiska pracy na inne miejsce, a także jakiekolwiek zmiany organizacyjne na miejscu pracy. Nową ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać także po zmianie systemu organizacji pracy na przykład na rotacyjny czy zmianowy.

Postępowanie powypadkowe

Specyficzną sytuacją w zakresie oceny ryzyka zawodowego jest postępowanie po wypadku w miejscu pracy. Każda taka sytuacja wymaga zdiagnozowania przyczyn wypadku, a także wskazania, co można zmienić, by w przyszłości uniknąć takich sytuacji. To też moment, w którym weryfikujemy, czy wcześniej wykonana ocena ryzyka zawodowego była przeprowadzona właściwie.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl