Jakie obowiązki ma służba BHP?

Jakie obowiązki ma służba BHP?

Podstawowe obowiązki służby bhp w zakładzie pracy to przede wszystkim: profilaktyka ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola stanu bhp i przestrzegania przepisów oraz zasad bhp w firmie, współpraca z pracodawcą i innymi komórkami firmy w zakresie bhp, współpraca z jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu pracy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący obowiązków służby bhp. Przeczytaj go koniecznie!

Profilaktyka ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy

Zacznijmy od tego,że obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące ogólnej profilaktyki bhp w zakładzie pracy polegają na:

- opiniowaniu szczegółowych instrukcji bhp na danych stanowiskach pracy (tzw. instrukcji stanowiskowych lub bezpiecznej pracy),

- uczestniczeniu w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających
z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroli realizacji tych wniosków,

-udziale w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i w innych zakładowych komisjach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

-inicjowaniu i rozwijaniu na terenie firmy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy (np. poprzez organizowanie kursów pierwszej pomocy, pokazów instruktażowo- szkoleniowych filmów w dziedzinie bhp itp.).

Kontrolna rola służby bhp – podstawowe obowiązki

Wszyscy pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy muszą:

-przeprowadzać kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w firmie bądź miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

-sporządzać i przedstawiać pracodawcy co najmniej raz w roku okresowe analizy stanu bhp wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawiających warunki pracy,
aktywnie uczestniczyć w ocenie założeń i dokumentacji w zakresie modernizacji firmy lub jej części, nowych inwestycji,
a także zgłaszać wnioski dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl