Na czym polega służba BHP?

Na czym polega służba BHP?

Tworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, nawet tego, który zatrudnia jednego pracownika. A przez pracodawcę rozumieć tu należy te osoby i jednostki organizacyjne, które zatrudniają osoby fizyczne na podstawie stosunku pracy. Jeśli przedsiębiorca nie korzysta z pracy najemnej opartej na umowie o pracę, służby takiej posiadać nie musi, jeżeli natomiast posiada pracownika chociażby na ¼ etatu to wyjścia niestety nie ma, musi zacisnąć zęby i zastanowić się, jaki model funkcjonowania służby będzie dla niego najkorzystniejszy. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego jak działa służba BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Czym jest służba BHP?

Zacznijmy od tego, że służba BHP stanowi swoistego rodzaju organ opiniodawczo-doradczy pracodawcy, który - najprościej mówiąc - w założeniach ma wyręczyć pracodawcę w myśleniu o szeroko pojętym BHP w firmie. Samą podstawę funkcjonowania służby stanowi art. 23711 kodeksu pracy, a jej szczegółowe kompetencje określa rozporządzenie RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zmianami). Otóż w myśl powyższych przepisów pracodawca zatrudniający ponad 100 pracowników musi obligatoryjnie stworzyć służbę BHP. Jednak na tle praktyki oraz zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy utworzenie służby oznacza zatrudnienie na odpowiednim stanowisku pracownika. Ale nie musi być to oczywiście pełny etat - lecz zatrudnienie powinno być stricte na stanowisku inspektora lub specjalisty ds. BHP. Ponadto interpretowane jest to bezpośrednio z § 2 i 3 przepisu art. 23711 kp, który wyraźnie rozróżnia „tworzenie służby” od „powierzania zadań służby”.

Powierzenie zadań służby BHP

Natomiast w sytuacji zatrudniania mniejszej liczby osób (konkretnie - do 100 pracowników) przedsiębiorca może oczywiście stworzyć całą służbę BHP zatrudniając specjalnie na to stanowisko pracownika. Musisz wiedzieć o tym, że ustawa pozwala jednak przedsiębiorcy poprzestać jedynie na tak zwanym „powierzeniu zadań służby BHP”. Innymi słowy oznacza to, że obowiązki BHP przekazuje się pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, o ile posiada odpowiednie kwalifikacje. W związku z tym jeśli przedsiębiorca nie ma w firmie kompetentnych pracowników może wynająć do prowadzenia spraw BHP specjalistów spoza zakładu pracy. Akurat w tym przypadku potrzebna będzie jedynie zwykła umowa handlowa, a usługę będzie można rozliczyć w oparciu o fakturę.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl