Pracownik służby BHP - kto może nim zostać?

Pracownik służby BHP - kto może nim zostać?

Trzeba przyznać, że zawód specjalisty czy inspektora BHP kojarzy głównie się z lekką pracą biurową czy szkoleniami okresowymi. Bardzo często jednak osoby zainteresowane tym zawodem nie zdają sobie sprawy, z tego jaki jest rzeczywisty zakres obowiązków pracowników BHP. Czasami wybierając takie studia kandydaci nie wiedzą jakie wymogi w tym zakresie zostały określone przez ustawodawcę. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, kto może zostać pracownikiem służby BHP. Przeczytaj go koniecznie!

Jak zostać specjalistą BHP?

Zacznijmy od tego, że z prawnego punktu widzenia jest to osoba, która ukończyła studia podyplomowe albo posiada wykształcenie kierunkowe przynajmniej policealne lub wyższe o specjalności w zakresie BHP oraz odbyła co najmniej roczny staż kierunkowy. Za to w ujęciu bardziej ogólnym kandydat taki powinien, oprócz spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 4.2 rozporządzenia (1), posiadać także szczególną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.

Czy wykształcenie kierunkowe jest konieczne?

Na pewno wykształcenie jest warunkiem koniecznym wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych. Musisz wiedzieć, że zgodnie z § 4 ustęp 1 rozporządzenia (1), ścieżka kariery pracownika służby BHP jest pięciostopniowa. Wtedy może on pracować jako: główny specjalista, starszy specjalista, specjalista, starszy inspektor, inspektor. Ponadto zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach uzależnione jest od posiadanego wykształcenia oraz stażu pracy. Warto wspomnieć także o tym, że studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny zapewnić przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań służby BHP, a co za tym idzie – ich zakres powinien uwzględniać tematykę umożliwiającą uzyskanie takiego przygotowania. Zawartość programu kształcenia ma decydujące znaczenie w przypadku wątpliwości, czy dane studia dają wystarczające uprawnienia do wykonywania zawodu.

Staż pracy w służbie BHP

Musisz także wiedzieć o tym, że pojęcie „stażu pracy w służbie BHP” zostało zdefiniowane jako okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy w wyodrębnionej komórce organizacyjnej, przy czym nie ma tutaj znaczenia wymiar etatu. Chodzi oto, że osobom zdobywającym doświadczenie i wykonującym zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, na przykład na podstawie umowy zlecenia, nie wlicza się tego okresu do stażu pracy. Przede wszystkim są one traktowane jako „specjaliści spoza zakładu pracy”, ponieważ nie pracują w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych.

Informacje na temat specyfiki pracy służby BHP.

ul. Grunwaldzka 415, Gdańsk

801 254 789

kontakt@rioinczestochowa.pl